Mar 11 2020

Zoals iedereen in de media kan volgen worden op allerlei vlakken voorzorgsmaatregelen genomen inzake het coronavirus.

 

Wij staan in nauw contact met de gemeente Kapellen en met de Vlaamse Zwemfederatie of we als ZiK ook maatregelen moeten nemen maar voorlopig krijgen we groen licht voor komende zondag. Moest er in de loop van de week iets wijzigen brengen we jullie hiervan onmiddellijk op de hoogte.

 

We zouden wel willen vragen dat iedereen de basisregels opvolgt : als iemand symptomen vertoont of tot bepaalde risicogroepen behoort (bv. senioren met zwakke gezondheid) dient deze het advies van Volksgezondheid op te volgen en zich niet onder andere mensen te begeven.

 

Als extra maatregel voor komende zondag zullen we zwemmers en ouders in het zwembad gescheiden houden van elkaar. Zwemmers en trainers aan de ene kant van het zwembad en ouders aan de andere kant. Er zal niet toegestaan worden dat zwemmers zich mengen onder de ouders of omgekeerd tijdens de wedstrijd.

 

Voor alle adviezen rond het coronavirus verwijzen we jullie graag door naar volgende website

Trooper

leren zwemmen

jeugdlabel 2019