UITNODIGING

                                                                                                          10 februari 2020

Geacht lid,

Bij deze hebben wij het genoegen om u uit te nodigen op de jaarlijkse ALGEMENE STATUTAIRE LEDENVERGADERING  welke doorgaat  op  donderdag   12 maart 2020  om 20.30u  in de vergaderzaal Kooike, Ertbrandstraat 58, 2950 Kapellen.

De agenda ziet er als volgt uit :

1 Opening van de Algemene statutaire ledenvergadering en welkomstwoord door de voorzitter

2 Aanduiden van de verslaggever

3 Goedkeuring van de dagorde

4 Aanduiding van de stemopnemers

5 Verslag van de penningmeester werkjaar 2019 , begroting 2020

6 Verslag der rekening-onderzoekers 2019 en kwijting aan de RvB

7 Aanduiding rekening-onderzoekers 2020

8 Verslag sportieve activiteiten 2019 sportzwemmers – masters – crea

9 Verkiezing van het dagelijks Bestuur

10 Bijdrage van de leden voor het werkingsjaar 2021

11 Aanpassing statuten aan nieuwe wetgeving vzw.

12 Slotwoord van de voorzitter

Het huidige bestuur bestaat uit 9 leden waarvan dit jaar uittredend en herverkiesbaar zijn : Luc Van Rompaey – Serge Hoffmann – Josée Gysels.

Met sportieve groeten

Danny Van Rompaey                                                               Josée Gysels

Voorzitter                                                                                Algemeen Secretaris

Trooper

leren zwemmen

jeugdlabel 2019