Zwemclub ZiK uit Kapellen is reeds meer dan dertig jaar actief om van de jeugd in de Kapelse regio zwemmers te maken.

Net zoals zoveel andere sportclubs organiseren ook wij fondsenwervende activiteiten om de eindjes aan elkaar te knopen.  Tweemaal per jaar mobiliseren we zoveel mogelijk leden en trachten we met deze acties voldoende middelen te bekomen om het jeugdsportbeleid te voeren waar jongeren recht op hebben. 

Met deze 2 acties (ZiK de straat op en  Peter en meter zwemmen) proberen wij elk jaar wat geld in de kassa te krijgen. Wanneer dit niet zou lukken zou er per zwemmend lid toch al snel extra  lidgeld moeten betaald worden. De sportzwemmers zijn verplicht aan het peter –en meter zwemmen deel te nemen, van zwemschool, leerlingsportzwemmers, crea, masters, join2swim en enjoy2swim verwachten wij ook een massale deelname. Vele kleintjes maken één groot geheel.

 

De dag van het Peter-Meter-zwemmen duiken de zwemmers het zwembad in om gedurende 30 minuten zoveel mogelijk lengtes te zwemmen.  Vooraf hebben ze natuurlijk hun huiswerk gemaakt en een stevig aantal peters of meters bereid gevonden om hun gezwommen badlengtes te sponsoren.

Deze peters en meters verbinden zich ertoe om per afgelegde lengte een zelfgekozen bedrag – normaal 5 eurocent per gezwommen badlengte te betalen aan de gesponsorde zwemmer.

 

Alle info en formulieren vind je HIER

Trooper

leren zwemmen